Onze activiteiten

Elke zondag houden we twee kerkdiensten. Er is aandacht voor jong tot oud. We lezen uit de Bijbel, bidden en zingen. We luisteren naar Gods boodschap voor ons leven. In de ochtenddienst is er een speciale plek voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Die noemen we de Gideons, vernoemd naar een (krijgs)held uit de Bijbel in de tijd dat het volk Israël in de bijbel nog geen koning had.Tijdens de Gideons  wordt op vaak creatieve wijze een Bijbelverhaal uitgelegd.

Door de weeks volgen jongeren in diverse groepen mentoraat en catechisatie. Dat zijn vormen van kerkelijk onderwijs aan jongeren in kleine groepen. Tijdens mentoraat gaat het over alles wat jongeren bezighoudt en de plek die Jezus in hun leven in wil nemen. Met catechese wordt de kennis verdiept en bereiden jongeren zich voor op het maken van een persoonlijke keuze voor Jezus.

Een aantal keer per jaar organiseren wij een Ouderenmaaltijd. Leden van onze gemeente bereiden een maaltijd voor de oudere gemeenteleden en gasten. Een hoop gezelligheid, mooie gesprekken en lekker eten. Weet dat ook u welkom bent. Via ons contactformulier kunt u zich aanmelden