Diaconie

AMBTELIJKE BEARBEIDING

Diakenen leggen bezoeken af om kennis te maken met hun wijken, zodat ze nood, gaven en inzetbaarheid kunnen peilen. Zij stimuleren en coördineren het onderlinge hulpbetoon, ook de bemoediging en vertroosting met Gods Woord. Ook het inzamelen, beheer en uitdelen van geld behoort tot hun takenpakket. Diakenen zijn de stimulerende kracht achter de wijkteams. Neemt u bij ernstige ziekte of een ziekenhuisopname in elk geval contact op met uw wijkdiaken.  

Taakverdeling

Voorzitter


Andries van der Lugt

telefoon: 0180-654622

email: andriesvanderlugt@barendrecht.gkv.nl


Secretaris

Martin van der Heiden

Penningmeester

Joost van Andel